Автогара Димитровград се стопанисва и уравлява от "ПОРТ ТРАНС-ЧАВДАРОВ ООД" по силата на концесионен договор от 10.03.2011г. и е определена със заповед  РД-06-712 от 19.04.2012г. на кмета на община Димитровград за транспортен терминал. Построяването на този нов обект се превърнa в един от характерните символи на строително-архитектурното преобразяване на общината.С откриването на новата автогара на 03.05.2012г. Димитровград навлиза в 21-ти век като модернизираща се община.Градът ни разполага с една от най-модерните материално - технически бази в България. Транспортният комплекс е изграден като модерна сграда съобразена със съвременните изисквания за обществени обекти от този тип.
              Всекидневието на хората се определя в значителна степен от  връзките между тях, а транспорта е едно от средствата за реализиране на  динамичната  човешка дейност.Водени от тази максима нашата цел е увеличаване  качеството на обслужване на пътниците и  на превозвачите,за да бъдем мост между региони и цивилизации.

      1956 г.
      2012 г.
   
      ПРОДАЖБА НА
        БИЛЕТИ ЗА:
         
              ИСПАНИЯ
          ПОРТУГАЛИЯ
            СЛОВЕНИЯ


     ПРОДАЖБА НА
        БИЛЕТИ ЗА:
        
              ГЪРЦИЯ
         ХЪРВАТСКА
            ИТАЛИЯ
          ФРАНЦИЯ


       
     ПРОДАЖБА НА
         БИЛЕТИ ЗА:
        
     РЕПУБЛИКАНСКАТА
       И  ОБЩИНСКА
       ТРАНСПОРТНА
            СХЕМА

 
      


АВТОГАРА ДИМИТРОВГРАД